Showing 74827 of 75541 search results for
Most viewed
Media File
© Carl Gustaf Rosenberg
Artist
Carl Gustaf Rosenberg
1883 - 1957
Sweden, Born France Utsigt från Missionstornet Hedesunda öfver floden vid lågvatten när älvängsslåttern skall börja, 1931
Gelatinsilverfotografi
17,1 x 22,8 cm
Photography
Donation 1972 from Swedish Tourist Association (STF)
FM 1972 004 2493 This artwork is not on display
SAVE
- Description
- Signature, inscriptions, and markings
Showing 74827 of 75541 search results for
Most viewed
Exit slideshow