Visar 9 av 348 resultat för
Stockholm
© David Hammons
SE ÄVEN
Konstnär:David Hammons
Klassificering: Skulptur
Länder:USA (4145)
Konstnär
David Hammons
Född 1943
USA African Stand, 1991
Afrikansk ställning
Målade trämasker, plasthink med cement, träregel, metallbygel, våg
225 x 110 x 35 cm
Skulptur
Inköp 2000
MOM/2000/6 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
David Hammons har placerat masker som känns igen som ”afrikanska” i en plastburk där rester av svart färg syns. Maskerna stagar upp en ställning, från ställningen hänger en våg med ytterligare masker i skålen. Titeln skulle kunna handla om att ”ta ställning”. Engelskans stand kan också betyda marknadsstånd, eller utställningsmonter. Referensen till USA:s och Europas koloniala historia då afrikaner förslavades och såldes som föremål är uppenbar. Hammons började arbeta konstnärligt som del av Black Power-rörelsen i slutet av 1960-talet och kom till Harlem, New York efter att ha studerat konst i Los Angeles. Hans verk visas och säljs sedan länge internationellt men själv tar han ofta avstånd från konstvärldens kommersiella sidor.
- Utställningshistorik
Visar 9 av 348 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret