Visar 7 av 95 resultat för
Stockholm
© Truls Melin
SE ÄVEN
Konstnär:Truls Melin
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Truls Melin
Född 1958
Sverige Aspirant, 1989
Candidate
Gjuten aluminium, plywood
Skulptur: 161 x 200 x 96 cm. Sockelns höjd 94 cm
Skulptur
Inköp 1989
MOMSK 154 Visas i Stockholm
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 7 av 95 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret