Visar 291 av 306 resultat för
Stockholm
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
J. Pascal Sébah
1823 - 1886
Turkiet Pyramide Cheops: Ascension, ca 1875
Cheopspyramiden: bestigning
Pyramid of Cheops: Climbing
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
27,2 x 19,9 cm
Fotografi
Inköp 1965
FM 1965 001 1122 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Pascal Sébah var en pionjär inom fotografi. Han öppnade en fotostudio i Konstantinopel (nuvarande Istanbul) 1857 och försörjde sig genom att sälja fotografier som turistsouvenirer från dåvarande Osmanska riket och från Egypten och Grekland. Studion kallades ”El Chark” (”Orienten”) och var en lönsam affär vilket möjliggjorde en andra ateljé i Kairo 1873. Många av fotografierna var utförda som panoraman och såldes i påkostade album. Bilderna från Egypten och pyramiderna blev vida kända, byggnadsverken var ett turistmål redan under tidigt 1800-tal. Sébah porträtterade också egyptier i traditionella kläder och turister iförda lokala klädedräkter. Den så kallade Orientalismen var en stark trend inom kultur och forskning under 1800-talet.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger