Visar 276 av 331 resultat för
Stockholm
SE ÄVEN
Konstnär:Ljubov Popova
Klassificering: Teckning
Konstnär
Ljubov Popova
1889 - 1924
Ryssland Titel saknas, 1914-1916
No Title
Blyerts på papper
26,5 x 20,5 cm
Teckning
Donation 2005 från Pontus Hultén
MOM/2005/573 Visas i Stockholm
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 276 av 331 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret