Visar 276 av 331 resultat för
Stockholm
© Anna Riwkin/Moderna Museet
SE ÄVEN
Konstnär:Anna Riwkin
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Anna Riwkin
1908 - 1970
Sverige, Född Vitryssland Elise Ottesen-Jensen (Ottar) föreläser, 1939
Elise Ottesen-Jensen (Ottar) lecturing
Gelatinsilverfotografi
17,6 x 17,3 cm
Fotografi
Donation 1999 från Erik Brandius
MOMF 1999 018 317 Visas i Stockholm
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger