Visar 3 av 341 resultat för
Stockholm
Webbtillgänglig
© Jon Rafman/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Konstnär:Jon Rafman
Klassificering: Installation , Rörlig bild
Länder:Kanada (64)
Konstnär
Jon Rafman
Född 1981
Kanada A Man Digging, 2013
En man som gräver
Kabinett, kudde, tangentbord, digital video, 5.1 stereosystem
Yttermått: 122 × 122 × 79,7 cm 08:15 min
Installation, Rörlig bild
Donation 2016 från konstnären och Carl Kostyál
MOM/2016/54 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket

I det slutna arkivskåpet ryms en mycket komprimerad spelstation. På datorskärmen visas en film. En berättarröst följer betraktaren genom en resa bildsatt av scener ur actionspelet Max Payne 3. Människor ligger döda i mestadels övergivna urbana miljöer. Jon Rafman är intresserad av hur människans känsloliv och minne påverkas av de virtuella verkligheter dagens människor delvis lever i. I den virtuella världen går det att röra sig fram och tillbaka genom tiden och på så vis kan tidigare erfarenheter och trauman återupplevas och bearbetas. Virtuella minnen, eller arkiv, ger andra möjligheter att gräva i det förflutna – nya former av både kollektivt och personligt historieberättande uppstår.


- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 3 av 341 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret
Webbtillgänglig