Visar 139 av 310 resultat för
Stockholm
Stillbild från konstnären
© Tavia Ito, Maya Deren Estate
SE ÄVEN
Konstnär:Maya Deren
Klassificering: Rörlig bild
Länder:USA (4287)
Konstnär
Maya Deren
1917 - 1961
USA Meshes of the Afternoon, 1943
Eftermiddagens maskor
16 mm film 13:51 min Musik av Teiji Ito, 1959
Rörlig bild
Inköp 2012
MOM/2011/98 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket

Den ukrainskfödda Maya Deren ses som en av den amerikanska avantgardefilmens viktigaste centralfigurer. Meshes of the Afternoon är en laddad och gåtfull berättelse där konstnären utvecklar en rad filmtekniska grepp, däribland slow motion och tvära kameravinklar. Filmens berättelse tycks gå i cirklar där Deren i huvudrollen växelvis uppfattas som offer, vittne och mördare. Det symbolmättade bildspråket, där objekt som nycklar, knivar och spegelskärvor ges en laddning, känns igen från de surrealistiska kretsar hon var verksam i. Filmaren och teoretikern Maya Deren verkade nära konstnärer som Man Ray och Luis Buñuel, och hennes inflytande sträcker sig in i samtiden.- Beskrivning
- Utställningshistorik
Visar 139 av 310 resultat för
Stockholm
Stäng bildföostret
Stillbild från konstnären