Visar 8 av 9 resultat för
Malmö
© Hans Hammarskiöld
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Visas:Malmö
Konstnär
Hans Hammarskiöld
1925 - 2012
Sverige Titel saknas, 1953
Gelatinsilverfotografi monterat på kartong
38,6 x 30,1cm
Fotografi
Donation 1981 från konstnären
FM 1981 024 223 Visas i Malmö
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik