Visar 4 av 29 resultat för
Malmö
© Hans Hammarskiöld
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Visas:Malmö
Konstnär
Hans Hammarskiöld
1925 - 2012
Sverige Erica, 1987
Gelatinsilverfotografi
37,9 x 27,9 cm
Fotografi
Donation 1981 från konstnären
FM 1981 024 038 Visas i Malmö
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 4 av 29 resultat för
Malmö
Stäng bildföostret