Visar 76156 av 77025 resultat för
Mest sökta
Konstnär
Albert Wilhelm Rahmn
1871 - 1947
Sverige Titel saknas, u.å.
Gelatinsilverfotografi
14,9 x 10,6cm
Fotografi
Donation 1996 från Pär Rittsel
FM 1996 008 997 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 76156 av 77025 resultat för
Mest sökta
Stäng bildföostret