Visar 62146 av 76172 resultat för
Mest sökta
Media File
© Carl Gustaf Rosenberg
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Carl Gustaf Rosenberg
1883 - 1957
Sverige, Född Frankrike Kyrkan, Bo gård, u.å.
Gelatinsilverfotografi
16,7 x 22,6 cm
Fotografi
Donation 1972 från Svenska Turistföreningen (STF)
FM 1972 004 1168 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 62146 av 76172 resultat för
Mest sökta
Stäng bildföostret