Visar 6 av 75541 resultat för
Mest sökta
Media File
© Carl Gustaf Rosenberg
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Carl Gustaf Rosenberg
1883 - 1957
Sverige, Född Frankrike 12. Strömmingsnot, Stockholms skärgård. Fångsten tages ombord i notbåten för att föras hem, 1945
Gelatinsilverfotografi monterat på kartong
20,9 x 16,8 cm
Fotografi
Donation 1972 från Svenska Turistföreningen (STF)
FM 1972 004 1413 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 6 av 75541 resultat för
Mest sökta
Stäng bildföostret