Sal 01:6

HEM – Mona Hatoum

 

Mona Hatoum har sitt konstnärliga ursprung i det tidiga 1980-talets performancekonst, där hon använde sin egen kropp i olika sammanhang som symbol för fysisk och psykisk smärta. Hennes verk i det här rummet är från 1999 och den fysiska kroppen är inte lika påtaglig. Men den är närvarande genom de vardagliga föremål som väcker kroppsminnen av vad de väger och hur de känns.

 

Installationen Hem består av ett bord med några vanliga köksredskap sammanhållna av en elektrisk ledning vars ström rytmiskt ökar och avtar. Stötarna av ström lyser upp glödlampor placerade inuti föremålen. Bordet är avskärmat med stålvajer som håller betraktaren från den riggade, potentiellt livsfarliga, situationen. En definition av ”hem” är en miljö där en person tillåts vara sig själv och nå sin fulla potential. I samtal om verket har konstnären själv berättat om att hon är uppväxt i en kultur där kvinnor hålls tillbaka och förpassas till att lära sig matlagning som en förberedelse för giftermål.

 

Hem kan också referera till en plats. Mona Hatoum är född 1952 i Libanon av palestinska föräldrar fördrivna från sitt hemland. När hon åkte för att studera i London 1975 bröt inbördeskriget i Libanon ut och gjorde hemmet för farligt att återvända till. Mona Hatoum bor fortfarande i London, men betraktar sig som nomad.

Visar 1 av 1 resultat för
Sal 01:6
Konstnär
Mona Hatoum
Född 1952
Storbritannien och Nordirland, Född Libanon Home, 1999
Hem
Bord, köksredskap i rostfritt stål, elsladdar, datorstyrd elektrisk spänning, glödlampor, ljud, stålvajer
Varierande mått
Installation, Ljud
Donation 2000 från Moderna Museets Vänner
MOM/2000/13 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
I installationen Home ingår ett enkelt, opersonligt bord med några vanliga köksredskap sammanhållna av en elektrisk ledning vars ström rytmiskt ökar och avtar. Bordet är avskärmat med stålwire. Föremålen, som vi dagligen - i synnerhet kanske kvinnor - handskas med, är inte bara laddade med symbolik kring vardagsritualer, utan också bokstavligt elektriskt laddade. Vad är det här för en plats? Det är i alla fall inte köket - hemmets hjärta, utan snarare en plats för tortyr.
Mona Hatoum bor och verkar i London, men är född 1952 i Libanon. Sitt konstnärliga ursprung har hon i det tidiga åttiotalets performancekonst där hon använde sin egen kropp i olika sammanhang som symbol för fysisk och psykisk smärta. I Hatoums verk från senare år syns inte den fysiska kroppen lika tydligt. Men den är närvarande genom verkens mänskliga proportioner och hennes föremål har ofta direktkontakt med hud och kropp.
- Utställningshistorik
Visar 1 av 1 resultat för
Sal 01:6
Stäng bildföostret