Media File
© Royden Rabinowitch/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Klassificering: Skulptur
Länder:Kanada (64)
Konstnär
Royden Rabinowitch
Född 1943
Kanada Vertically Greased Cone, 1965
Vertikalt smord kon
Stål och fett
90 cm, 180 cm i diameter
Skulptur
Donation 2018 från Séan Ryerson och Elizabeth Ryerson
MOM/2018/40 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Denna kon smord med svart industrifett som nästan döljer det underliggande stålet tillhör en serie skulpturer som Royden Rabinowitch kallade ”Greased Cones”. Konens industriella karaktär ges ett organiskt drag genom de vertikalt utförda penseldragen. Under 1960-talet intresserade sig många konstnärer för avskalade minimalistiska former, och menade att konstverk var sig själva nog och inte behövde betyda eller gestalta något. I motsats till dem lyfter Rabinowitch i den här verksserien fram både fysiska och historiska samband mellan objekt och människa – så som handen som strukit på fettet eller den referens till nyckelverk av modernistiska skulptörer som finns i seriens alla fem koner. ”Vertikalt smord kon” är en hyllning till museets verk Portrait of James Joyce (1928) av Constantin Brancusi.
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 1 av 1 resultat för
Stäng bildföostret