Konstnär
Anders Edvard Waagsböe
1864 - 1944
Sverige, Född Norge Wikings Vyer, ca 1890
Kollodiumsilverfotografi monterat på kartong
16,6 x 22,8 cm
Fotografi
Donation 1984 från Sveriges Centralförening för Idrottens främjande (SCIF)
FM 1984 027 026 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 1 av 1 resultat för
Stäng bildföostret