© Farhad Kalantary
SE ÄVEN
Klassificering: Rörlig bild
Konstnär
Farhad Kalantary
Född 1962
Norge, Född Iran Unforgetting, 1997
Utan att glömma
Video, sv/v
8:00 min
Rörlig bild
Inköp 2000 med medel från Bonniers stiftelse
MOM/2000/281 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 1 av 1 resultat för
Stäng bildföostret