Visar 3887 av 3887 resultat för
USA
© Barbro Östlihn
SE ÄVEN
Konstnär:Barbro Östlihn
Klassificering: Måleri
Konstnär
Barbro Östlihn
1930 - 1995
USA, Frankrike, Född Sverige Maria Magdalena, 1968
Mary Magdalen
Olja på duk
255 x 230 cm
Måleri
Överförd 2005 från Statens Konstråd
MOM/2005/15 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
Barbro Östlihns konstnärskap undflyr all enkel kategorisering. Det kan varken infogas i den manligt dominerade minimalismen eller i popkonsten. Med sina stränga arkitektoniska kompositioner passar hon inte heller in i de uttrycksformer som på 1960- och 70-talet uppfattades som "kvinnliga". Tolkningarna rör sig mellan att se närmast andliga och existentiella kvaliteter i hennes måleri och att läsa in reminiscenser av österländsk ornamentik. Andra upplever att verken är strängt komponerade och utstrålar kontroll och inåtvändhet. Vid samma tid som målningen Maria Magdalena kommer till så deltar Östlihn i utställningen Pop-Art på Hayward Gallery i London, och målar diptyken The Cold War som föreställer två patronhylsor, en från USA och en från Sovjet.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
Visar 3887 av 3887 resultat för
USA
Stäng bildföostret