Visar 10 av 249 resultat för
Turkiet
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Guillaume Berggren
1835 - 1920
Turkiet, Född Sverige Le tombeau de Sultan Mahmoud construit en 1840, u.å.
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
21,9 x 27,7 cm
Fotografi
Inköp 1999
MOMF 1999 013 008 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken