Visar 9 av 218 resultat för
Turkiet
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Guillaume Berggren
1835 - 1920
Turkiet, Född Sverige Turkey Constantinople overlooking the Boephorus + Sea of Marmora, u.å.
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
22,6 x 28,1 cm
Fotografi
Inköp 1999
MOMF 1999 013 009 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken