Visar 8 av 249 resultat för
Turkiet
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Guillaume Berggren
1835 - 1920
Turkiet, Född Sverige Constantinople and Golden Horn, u.å.
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
22,5 x 27,5 cm
Fotografi
Inköp 1999
MOMF 1999 013 006 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken