Visar 3 av 11 resultat för
Thailand
© Rirkrit Tiravanija
Konstnär
Rirkrit Tiravanija
Född 1961
Thailand, Tyskland, Född Argentina Untitled 2000 (How it is possible ...), 2000
Trä
Installation
Inköp 2000
MOM/2000/291 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket

I Moderna Museets samling finns såväl måleri som skulptur och installationsverk av den argentiskfödde thailändske konstnären Rirkrit Tiravanija. Detta verk är ett enkelt hus ritat av konstnären och byggt i Stockholm. Efter att det ställts ut här byggdes huset upp i norra Thailand där Tiravanija förvaltar ett stycke mark och ett risfält, en plats inrättad som en iscensättning av en social situation där vänner och kollegor kan vistas. Rirkrit Tiravanija är känd sedan det tidiga 90-talet för att i en utställningskontext laga mat och äta den med besökare. I de verken, som delvis handlar om att bryta ned en gräns mellan konst och liv, finns också en diskussion om den västerländska uppdelningen mellan subjekt och objekt; en dikotomi som inte är självklar i en thailändsk kontext.


- Beskrivning