Visar 53142 av 63824 resultat för
Sverige
Media File
© Carl Gustaf Rosenberg
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Carl Gustaf Rosenberg
1883 - 1957
Sverige, Född Frankrike Vibysjön, 1929
Gelatinsilverfotografi
22,5 x 16,3 cm
Fotografi
Donation 1972 från Svenska Turistföreningen (STF)
FM 1972 004 1299 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 53142 av 63824 resultat för
Sverige
Stäng bildföostret