Visar 52660 av 63861 resultat för
Sverige
Media File
© Carl Gustaf Rosenberg
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Carl Gustaf Rosenberg
1883 - 1957
Sverige, Född Frankrike Från Fjäderäggs fyr bekikas isen hvarje morgon, 1936
Gelatinsilverfotografi monterat på kartong
16,5 x 22,2 cm
Fotografi
Donation 1972 från Svenska Turistföreningen (STF)
FM 1972 004 3945 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 52660 av 63861 resultat för
Sverige
Stäng bildföostret