Visar 4648 av 51538 resultat för
Sverige
Konstnär
Nils Björsell
1857 - 1897
Sverige Titel saknas, u.å.
Albuminsilverfotografi monterat på kartong
Kabinettkort 22,2 x 16,4cm
Fotografi
Donation 1978 från Helmer Bäckströms dödsbo
FM 1978 001 034 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 4648 av 51538 resultat för
Sverige
Stäng bildföostret