Visar 33910 av 46642 resultat för
Sverige
© Anna Riwkin/Moderna Museet
SE ÄVEN
Konstnär:Anna Riwkin
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Anna Riwkin
1908 - 1970
Sverige, Född Vitryssland Isaac Stein, u.å.
Gelatinsilverfotografi
14,1 x 8,9 cm
Fotografi
Donation 1981 från Erik Brandius
FM 1981 032 1070 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 33910 av 46642 resultat för
Sverige
Stäng bildföostret