Visar 12 av 48 resultat för
Litauen
© Galina Moskaleva
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Galina Moskaleva
Född 1954
Ryssland, Född Litauen Children who have had a Thyroid Operation. From the Series Echo of Silence, 1996
Barn som har genomgått en sköldkörteloperation. Ur serien Echo of Silence
Färgfotografi typ C
39,5 x 52cm
Fotografi
Inköp 2001
MOM/2001/236 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Galina Moskalevas fotografiska serie tillkom tio år efter Tjernobyl-katastrofen i forna Sovjetunionen (1986). Efter katastrofen drabbades många invånare av cancer genom den radioaktiva strålning som läckte ut från kärnkraftsreaktorn. I fotografierna möter vi barn från regionen runt Tjernobyl i nuvarande Ukraina, som utvecklat sköldkörtelcancer, något som är ovanligt för barn, och genomgått en operation. Blicken dras mot ärren på deras halsar, tecken på den obotliga sjukdomen. Konstnären har gjort porträtt av varje individ som visar deras respektive personlighet, hopp och längtan. Kontrasten mellan hoppfullhet och sorg är smärtsam att bevittna.
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger