Visar 5 av 33 resultat för
Libanon
Konstnär
Mona Hatoum
Född 1952
Storbritannien och Nordirland, Född Libanon Home, 1999
Hem
Bord, köksredskap i rostfritt stål, elsladdar, datorstyrd elektrisk spänning, glödlampor, ljud, stålvajer
Varierande mått
Installation, Ljud
Donation 2000 från Moderna Museets Vänner
MOM/2000/13 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
I installationen Home ingår ett enkelt, opersonligt bord med några vanliga köksredskap sammanhållna av en elektrisk ledning vars ström rytmiskt ökar och avtar. Bordet är avskärmat med stålwire. Föremålen, som vi dagligen - i synnerhet kanske kvinnor - handskas med, är inte bara laddade med symbolik kring vardagsritualer, utan också bokstavligt elektriskt laddade. Vad är det här för en plats? Det är i alla fall inte köket - hemmets hjärta, utan snarare en plats för tortyr.
Mona Hatoum bor och verkar i London, men är född 1952 i Libanon. Sitt konstnärliga ursprung har hon i det tidiga åttiotalets performancekonst där hon använde sin egen kropp i olika sammanhang som symbol för fysisk och psykisk smärta. I Hatoums verk från senare år syns inte den fysiska kroppen lika tydligt. Men den är närvarande genom verkens mänskliga proportioner och hennes föremål har ofta direktkontakt med hud och kropp.
- Utställningshistorik
Visar 5 av 33 resultat för
Libanon
Stäng bildföostret