Visar 1 av 70 resultat för
Indien
Konstnär
Shreedam K Blah
Indien Day begins, u.å.
Gelatinsilverfotografi
10 x 12,5 cm
Fotografi
Donation 1973 från Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)/Sveriges Fotoklubbar
FM 1973 001 655 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 1 av 70 resultat för
Indien
Stäng bildföostret