Visar 12 av 84 resultat för
Australien
Konstnär
Axel Larson
1870 - 1945
Sverige, Australien, Född Sverige Titel saknas, u.å.
Albuminsilverfotografi
8,0 x 11,5 cm
Fotografi
Donation 1997 från Gunborg Nylén
FM 1997 003 015 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 12 av 84 resultat för
Australien
Stäng bildföostret