Visar 21 av 385 resultat för
Affischer
© K. Bejdeman
SE ÄVEN
Konstnär:K. Bejdeman
Klassificering: Affischer
Konstnär
K. Bejdeman
Ryssland

Förläggare
AChRR


Tryckare
Mospoligraf
Ne tvoi li ztot traktor?, u.å.
Det är väl inte din traktor?
Litografi på papper
105,1 x 71,6 cm
Affischer
Donation 1932 från Albert Engström
NMAFF 884/1936 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken