Visar 10 av 81693 resultat för
Alla konstverk
Konstnär
ADOX Kamerawerk
Tyskland Magazine in der Mehrspindel- Bohrmaschine, ca 1970
Gelatinsilverfotografi
Bildmått: 17,6 × 23,2 cm Pappersmått: 23,3 × 17,6 cm
Fotografi
Donation 1973 från Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)/Sveriges Fotoklubbar
FM 1973 001 736 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 10 av 81693 resultat för
Alla konstverk
Stäng bildföostret