Visar 9 av 81553 resultat för
Alla konstverk
Konstnär
ADOX Kamerawerk
Tyskland Werksbesprechung: Betribsleiter Ing. Steinmetz, Dr Carlfried Schleussner, Direktor Kopp, ca 1970
Gelatinsilverfotografi
17,3 x 23 cm
Fotografi
Donation 1973 från Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)/Sveriges Fotoklubbar
FM 1973 001 735 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 9 av 81553 resultat för
Alla konstverk
Stäng bildföostret