Visar 56499 av 80128 resultat för
Alla konstverk
© Anna Riwkin/Moderna Museet
SE ÄVEN
Konstnär:Anna Riwkin
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Anna Riwkin
1908 - 1970
Sverige, Född Vitryssland Israel, u.å.
Gelatinsilverfotografi
29,2 x 22,9cm
Fotografi
Donation 1981 från Erik Brandius
FM 1981 032 2239 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 56499 av 80128 resultat för
Alla konstverk
Stäng bildföostret