Visar 34500 av 81568 resultat för
Alla konstverk
© Eva Klasson
SE ÄVEN
Konstnär:Eva Klasson
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Eva Klasson
Född 1947
USA, Sverige, Frankrike, Född Sverige Titel saknas. Ur serien Parasites, 1978
No title. From the series Parasites
Gelatinsilverfotografier, kartong, monterat på papper
Bildmått: 27,1 × 39,3 cm Bildmått: 26,9 × 39,4 cm Pappersmått: 27,1 × 39,3 cm Pappersmått: 26,9 × 39,4 cm Pappersmått: 100 × 65 cm
Fotografi
Donation 2009 från konstnären
MOM/2009/114 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
Visar 34500 av 81568 resultat för
Alla konstverk
Stäng bildföostret