William Kentridge Sydafrika, (Born 1955)
Visar 3 av 4 resultat för
William Kentridge
Webbtillgänglig
© William Kentridge
SE ÄVEN
Klassificering: Rörlig bild
Konstnär
William Kentridge
Född 1955
Sydafrika Automatic Writing
Automatisk skrift
Digital Video, färg,ljud
2:38 min
Rörlig bild
Inköp 2004
MOM/2004/160 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
Visar 3 av 4 resultat för
William Kentridge
Stäng bildföostret
Webbtillgänglig