Ola Pehrson Sverige, (1964 - 2006)
Visar 1 av 1 resultat för
Ola Pehrson
Webbtillgänglig
© Ola Pehrson/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Ola Pehrson
Klassificering: Måleri , Rörlig bild
Konstnär
Ola Pehrson
1964 - 2006
Sverige hunt for the unabomber, 2005
Multimedia: 187 skulpturer i varierande storlek, 1 st. 23" TV, DVD spelare, digital video
Varierande mått 32:15 min
Måleri, Rörlig bild
Inköp 2006
MOM/2006/5 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Med en stor portion humor undersökte Ola Pehrson hur vi påverkas av globala strukturer som massmedia, Internet eller börsen. I det här verket står ett av USA:s mest uppmärksammade rättsfall i centrum: Una-bombaren (University and Airport bomber), Theodore Kaczynski, som i syfte att hämnas det moderna teknologiska samhället distribuerade brevbomber av skrot som från 1970-talet till 90-talets mitt skadade ett stort antal personer. Installationen består bl a av en film om Una-bombaren. Till synes dokumentär förstår man snart att det "äkta" filmmaterialet är uppblandat med annat material. Installationen innefattar också en del av den rekvisita som förekommer i filmen. 
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 1 av 1 resultat för
Ola Pehrson
Stäng bildföostret
Webbtillgänglig