Giuseppe Penone Italien, (Born 1947)
Visar 1 av 1 resultat för
Giuseppe Penone
© Giuseppe Penone/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Giuseppe Penone
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Giuseppe Penone
Född 1947
Italien Albero di 12 metri (12 Meters Tree), 1970
12 meter träd
Trä
1213 x 25 cm
Skulptur
Inköp 1970
NMSK 2066 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
I början av 1970-talet transporterades ett 12 meter långt konstverk i en speciell truck till Moderna Museet. Bakgrunden till förvärvet var att dåvarande museichef Pontus Hultén under ett besök i München hade träffat en ung italienare som med stort tålamod hängav sig åt att ur en industriellt tillverkad bräda låta det ursprungliga trädet framträda. Årsring för årsring karvade han fram kvistarna och den runda trädformen, och avslutade processen vid en exakt tidpunkt i trädets historia. Giuseppe Penone hade då under några år utforskat förhållandet mellan människan och naturen med inspiration från skogen runt sitt hem i italienska alperna. Han arbetade med en metod som innebar att konstnärens och naturens egen skapandeprocess smälte samman. I det här verket lät han tidens gång blottläggas genom trädets stadier av växande. Det enkla materialet och den idébaserade metoden delade Penone med det italienska avantgarde som sammanfördes av curatorn och konsthistorikern Germano Celant under benämningen arte povera – ”fattig konst”. Inom arte povera arbetade man med ”låga” material som stenar, kartong och trä i opposition mot den upphöjda italienska ”finkonstens” marmor och andra exklusiva material.
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger