Kurt Schwitters Tyskland, (1887 - 1948)
Visar 4 av 4 resultat för
Kurt Schwitters
Konstnär
Kurt Schwitters
1887 - 1948
Tyskland Horisontal, 1947
Horizontal
Collage
19,5 x 17 cm
Måleri, Teckning
Donation 1962 från Moderna Museets Vänner
NMB 1867 Visas i Stockholm
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 4 av 4 resultat för
Kurt Schwitters
Stäng bildföostret