Gerard Bonniers donation

Gerard Bonnier (1917-1987), chef för Albert Bonniers förlag 1953-1978, testamenterade verk ur sin samling till Moderna Museet 1989. Samlingen utgår från den klassiska modernismens historia och visar på ett aktivt och insiktsfullt samlande. Gerard Bonnier var ordförande för Föreningen för nutida konst 1948-1951, en förening som föregick Moderna Museets Vänner, där han var ordförande 1961-1977. Genom dessa två aktiviteter verkade han även för många av de inköp som har satt sin prägel på Moderna Museets samling. Ulf Linde (1929-2013), konstkritiker och god vän med Gerard Bonnier, skriver i boken Donation Gerard Bonnier (1989) att hans samling var: ”… ett verk med egna lagar som han [Gerard Bonnier] ville utröna och underkasta sig.” I samlingen ingår bland annat Joan Mirós  Huvud av katalansk bonde, 1925, Pablo Picassos Målaren från 1930 och Juan Gris Fruktskål på blå duk från 1916.

Visar 9 av 105 resultat för
Gerard Bonniers donation
© Jean Dubuffet/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Jean Dubuffet
Klassificering: Måleri
Konstnär
Jean Dubuffet
1901 - 1985
Frankrike Carnation sanguine, 1950
Blodröd hy
Blood-Red Complexion
Blandteknik på masonit
81 x 65 cm
Måleri
Donation 1989 enligt testamente från Gerard Bonnier
MOM 438 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket

Den oformliga, klumpiga gestalten i "Blodröd hy" befinner sig i ytplanet. Det finns inget bildrum vare sig bakom eller framför figuren. Ingen hänsyn är tagen till konventionella perspektiv eller proportioner. Motivet är anspråkslöst och okonstlat, färgen djärvt pålagd. I andra världskrigets efterdyningar upplevde Jean Dubuffet, och många med honom, att konsten behövde förnyas radikalt. Han lockades av graffiti, gatans konst med sina hemliga tecken och symboler. Han hämtade också inspiration från bilder gjorda av barn och psykiskt sjuka och från så kallat primitiva kulturer. Genom att återvända till det han uppfattade som ursprungligt i måleriet, tog Dubuffet avstånd från den krigshärjade civilisation som tedde sig allt mer galen.- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 9 av 105 resultat för
Gerard Bonniers donation
Stäng bildföostret