Gerard Bonniers donation

Gerard Bonnier (1917-1987), chef för Albert Bonniers förlag 1953-1978, testamenterade verk ur sin samling till Moderna Museet 1989. Samlingen utgår från den klassiska modernismens historia och visar på ett aktivt och insiktsfullt samlande. Gerard Bonnier var ordförande för Föreningen för nutida konst 1948-1951, en förening som föregick Moderna Museets Vänner, där han var ordförande 1961-1977. Genom dessa två aktiviteter verkade han även för många av de inköp som har satt sin prägel på Moderna Museets samling. Ulf Linde (1929-2013), konstkritiker och god vän med Gerard Bonnier, skriver i boken Donation Gerard Bonnier (1989) att hans samling var: ”… ett verk med egna lagar som han [Gerard Bonnier] ville utröna och underkasta sig.” I samlingen ingår bland annat Joan Mirós  Huvud av katalansk bonde, 1925, Pablo Picassos Målaren från 1930 och Juan Gris Fruktskål på blå duk från 1916.

Visar 8 av 205 resultat för
Gerard Bonniers donation
© Constantin Brancusi/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Klassificering: Skulptur
Konstnär
Constantin Brancusi
1876 - 1957
Rumänien Le Nouveau-Né II, 1919-1921
Den nyfödde II
The Newborn II
Vit marmor
16,5 x 25 x 17,5 cm (6 1/2 x 9 13/16 x 6 7/8 in.)
Skulptur
Inköp 1961 med bidrag från Moderna Museets Vänner, Carina Ari, Gerard Bonnier, Sten Hellner, Charles Nilsson, Hildur Nordin och Ivar Philipson
NMSK 1795 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Constantin Brancusi var en pionjär som förnyade 1900-talets skulpturkonst. Han lämnade Rumänien för Paris som 28-åring, var aldrig medlem i någon grupp men fanns i kretsarna kring dadaisterna. Han arbetade länge med samma motiv som utvecklades i serier, och formerna reducerades, förenklades ständigt. Från 1906 utforskade Brancusi barnhuvudet som form. Titeln på den äggformade marmorskulpturen vägleder då formen är näst intill abstrakt. Konstnären skrev själv: "Vad är det man ser när man ser ett  nyfött barn? En vidöppen mun som snappar efter luft. Varje nyfödd kommer till världen ilsken därför att den bringades dit mot sin vilja." Brancusi ville ta fram essensen, det innersta, i varje verk.
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
- Lättläst

Constantin Brancusi föddes i Rumänien 1876.

När han var 28 år gammal

reste han till Paris år 1904.

Där stannade han resten av livet.

Brancusi arbetade med tre olika motiv;

tuppen, fisken och barnhuvudet.

Han prövade att förenkla

för att se hur mycket av tuppen, fisken och barnhuvudet,

som han kunde ta bort

utan att motivet försvann.

När slutar ett huvud att vara ett huvud

och blir istället ett runt klot?

Många av Brancusis skulpturer

balanserar på denna gräns.

Moderna museets barnhuvud gjordes omkring år 1920.

Då hade Brancusi gjort barnhuvud i 14 år.

Materialet är marmor,

som han högg och polerade själv.

Det som visar att det är ett huvud

är en pannrynka och en stor, öppen, rund mun.

Det nyfödda barnets första skrik?


Visar 8 av 205 resultat för
Gerard Bonniers donation
Stäng bildföostret