Gerard Bonniers donation

Gerard Bonnier (1917-1987), chef för Albert Bonniers förlag 1953-1978, testamenterade verk ur sin samling till Moderna Museet 1989. Samlingen utgår från den klassiska modernismens historia och visar på ett aktivt och insiktsfullt samlande. Gerard Bonnier var ordförande för Föreningen för nutida konst 1948-1951, en förening som föregick Moderna Museets Vänner, där han var ordförande 1961-1977. Genom dessa två aktiviteter verkade han även för många av de inköp som har satt sin prägel på Moderna Museets samling. Ulf Linde (1929-2013), konstkritiker och god vän med Gerard Bonnier, skriver i boken Donation Gerard Bonnier (1989) att hans samling var: ”… ett verk med egna lagar som han [Gerard Bonnier] ville utröna och underkasta sig.” I samlingen ingår bland annat Joan Mirós  Huvud av katalansk bonde, 1925, Pablo Picassos Målaren från 1930 och Juan Gris Fruktskål på blå duk från 1916.

Visar 8 av 113 resultat för
Gerard Bonniers donation
© Jason Dodge
SE ÄVEN
Konstnär:Jason Dodge
Klassificering: Installation
Konstnär
Jason Dodge
Född 1969
Tyskland, Född USA Anders Contrave, part 2, your description of an impossible scenario of how we could be together is what made me love you and broke both of our hearts, 1999
Anders Contrave, del 2, din beskrivning över ett omöjligt scenario över hur vi kunde vara tillsammans är det som fick mig att älska dig och fick bådas våra hjärtan att brista

Varierande mått
Installation
Inköp 1999 med medel från Bonniers stiftelse
MOMSK 287:1-27 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger