Gerard Bonniers donation

Gerard Bonnier (1917-1987), chef för Albert Bonniers förlag 1953-1978, testamenterade verk ur sin samling till Moderna Museet 1989. Samlingen utgår från den klassiska modernismens historia och visar på ett aktivt och insiktsfullt samlande. Gerard Bonnier var ordförande för Föreningen för nutida konst 1948-1951, en förening som föregick Moderna Museets Vänner, där han var ordförande 1961-1977. Genom dessa två aktiviteter verkade han även för många av de inköp som har satt sin prägel på Moderna Museets samling. Ulf Linde (1929-2013), konstkritiker och god vän med Gerard Bonnier, skriver i boken Donation Gerard Bonnier (1989) att hans samling var: ”… ett verk med egna lagar som han [Gerard Bonnier] ville utröna och underkasta sig.” I samlingen ingår bland annat Joan Mirós  Huvud av katalansk bonde, 1925, Pablo Picassos Målaren från 1930 och Juan Gris Fruktskål på blå duk från 1916.

Visar 11 av 203 resultat för
Gerard Bonniers donation
© John Cage/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Konstnär:John Cage
Klassificering: Grafik
Länder:USA (4145)
Konstnär
John Cage
1912 - 1992
USA R2 (wher R=Ryoanji), 1983
Torrnål på papper
23,4 x 59,3 cm
Grafik
Inköp 2018 med medel från Bonniers stiftelse
MOM/2018/33 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 11 av 203 resultat för
Gerard Bonniers donation
Stäng bildföostret