The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection

Moderna Museet har sedan 1960-talet ett starkt band med den amerikanska konstenscenen. AFMM hjälper museet att förvärva amerikansk moderna och samtida konst. Sedan början på 1960-talet, har Moderna Museet introducerat amerikanska konstnärer som Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Ed Kienholz, Walter de Maria och Paul McCarthy för den europeiska publiken. En naturlig följd av det transatlantiska utbytet var grundandet av American Friends of Moderna Museet Inc.,( AFMM), i syfte att stödja och främja verksamheten i Moderna Museet. Som en offentlig välgörenhet, möjliggör AFMM amerikanska supportrar och givare att göra avdragsgilla gåvor i USA till stöd för dessa välgörande och utbildningsändamål.

Visar 10 av 47 resultat för
The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection
© Douglas Gordon/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Douglas Gordon
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Douglas Gordon
Född 1966
Storbritannien och Nordirland Punishment Exercise in Gothic or..., 2000
Gotisk bestraffningsövning eller..."
Färgfotografi typ C
Ram (för varje del): 103,5 × 130,6 × 4,8 cm
Fotografi
Donation 2013 från Helena och Per Skarstedt genom The American Friends of the Moderna Museet Inc.
MOM/2017/6 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 10 av 47 resultat för
The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection
Stäng bildföostret