The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection

Moderna Museet har sedan 1960-talet ett starkt band med den amerikanska konstenscenen. AFMM hjälper museet att förvärva amerikansk moderna och samtida konst. Sedan början på 1960-talet, har Moderna Museet introducerat amerikanska konstnärer som Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Ed Kienholz, Walter de Maria och Paul McCarthy för den europeiska publiken. En naturlig följd av det transatlantiska utbytet var grundandet av American Friends of Moderna Museet Inc.,( AFMM), i syfte att stödja och främja verksamheten i Moderna Museet. Som en offentlig välgörenhet, möjliggör AFMM amerikanska supportrar och givare att göra avdragsgilla gåvor i USA till stöd för dessa välgörande och utbildningsändamål.

Visar 8 av 47 resultat för
The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection
© Roberg Gober/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Robert Gober
Klassificering: Skulptur
Länder:USA (4114)
Konstnär
Robert Gober
Född 1954
USA Cat Litter, 1989
Kattsand
Gips, bläck, färg
42,5 × 20,3 × 12,5 cm
Skulptur
Donation 2018 från The American Friends of the Moderna Museet Inc.
MOM/2018/30 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Robert Gober lyfter fram vardagens föremål och ger dem en sällsam psykologisk laddning. Påsen med kattsand är dock inte, till skillnad från Marcel Duchamps readymades, ett funnet föremål utan en omsorgsfullt handmålad skulptur. Genom små förvrängningar gör han det bekanta obekant. Hans skulpturer uppstår inte sällan ur bearbetning av undertryckta minnen. Resultatet blir ofta emblem för en sorts övergångsfas kopplad till kropp och hygien. Kattsand används av människor med huskatt som vill få kontroll över sitt domesticerade djurs grundläggande behov. Vi pottränar våra barn och lär katten att gå på lådan. Kattsanden blir en strategi för att göra det orena rent, ett uttryck för vårt behov av kontroll.
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 8 av 47 resultat för
The American Friends of the Moderna Museet Inc. Collection
Stäng bildföostret