Rolf de Marés donation

Rolf de Maré (1888-1964), Svenska Balettens skapare och konstnärliga ledare, blev introducerad i den franska konstvärlden genom sin nära vänskap med konstnären Nils Dardel. Dardel var personligen vän med bland andra konstnärerna Fernand Léger och George Braque, liksom med konsthandlarna Alfred Flechtheim och Wilhelm Udhe. Med tiden byggde Rolf de Maré upp en värdefull samling av modern konst, främst med kubistiska inslag, med Dardel som rådgivare och inköpare. Redan 1950 donerade Rolf de Maré Pablo Picassos Mandolinspelaren till Moderna Museet. Genom testamente donerades ytterligare verk till museet 1966, däribland Marie Laurencins Les Jeunes Filles (1912), vilket var det första verk Dardel förvärvade till de Marés samling, följt av George Braques Stilleben med fruktskål (1909) och Fernand Légers Trappan. I donationen ingår även verk av Ellen Roosval (född von Hallwyl), som var Rolf de Marés mamma.

Visar 8 av 97 resultat för
Rolf de Marés donation
© Georges Braque/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Konstnär:Georges Braque
Klassificering: Måleri
Konstnär
Georges Braque
1882 - 1963
Frankrike Nature morte au violon, 1911
Stilleben med fiol
Still Life with Violin
Olja på duk
Bildmått: 54 x 65 cm ( 21 1/4 x 25 9/16 in.) Yttermått: 70 x 80,5 x 5 cm ( 27 9/16 x 31 11/16 x 1 15/16 in.)
Måleri
Donation 1966 enligt testamente från Rolf de Maré
NM 5986 Visas i Stockholm
SAVE
- Om konstverket
Influerad av den stora minnesutställningen över Paul Cézanne i Paris 1907 övergav Georges Braque sin färgstarka, fauvistiska palett för en mer återhållsam sådan som betonar formen snarare än färgen. 1908 inledde Braque och Pablo Picasso en nära konstnärlig dialog som resulterade i den så kallade analytiska kubismens uppkomst. Här har den nått sin mogna form. Motivet fyller upp duken vilket gör det svårt att bestämma det fysiska rum i vilket föremålen på bordet hör hemma. Detta var just vad Braque strävade efter. På det viset upplöses det perspektiv som han menade var falskt i förhållande till verkligheten. Stilleben blev vanliga för kubisterna då de behövde vardagliga och igenkännbara motiv som de kunde abstrahera.
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
- Bibliografi
Visar 8 av 97 resultat för
Rolf de Marés donation
Stäng bildföostret