Rolf de Marés donation

Rolf de Maré (1888-1964), Svenska Balettens skapare och konstnärliga ledare, blev introducerad i den franska konstvärlden genom sin nära vänskap med konstnären Nils Dardel. Dardel var personligen vän med bland andra konstnärerna Fernand Léger och George Braque, liksom med konsthandlarna Alfred Flechtheim och Wilhelm Udhe. Med tiden byggde Rolf de Maré upp en värdefull samling av modern konst, främst med kubistiska inslag, med Dardel som rådgivare och inköpare. Redan 1950 donerade Rolf de Maré Pablo Picassos Mandolinspelaren till Moderna Museet. Genom testamente donerades ytterligare verk till museet 1966, däribland Marie Laurencins Les Jeunes Filles (1912), vilket var det första verk Dardel förvärvade till de Marés samling, följt av George Braques Stilleben med fruktskål (1909) och Fernand Légers Trappan. I donationen ingår även verk av Ellen Roosval (född von Hallwyl), som var Rolf de Marés mamma.

Visar 11 av 97 resultat för
Rolf de Marés donation
© Bertil Bull Hedlund/Bildupphovsrätt 2019
SE ÄVEN
Klassificering: Grafik
Konstnär
Bertil Bull Hedlund
1893 - 1950
Sverige En gastronomisk trio, 1941
Etsning
8,6 x 7,6 cm
Grafik
Donation 1966 enligt testamente från Rolf de Maré
NMG 384/1966 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 11 av 97 resultat för
Rolf de Marés donation
Stäng bildföostret