New York Collection
New York Collection for Stockholm var Pontus Hulténs sista stora insats för museet - och hans avskedsgåva. Han flyttade till Paris 1974 som chef för Musée National d´Art Moderne i Centre Georges Pompidou. Initiativet till samlingen kom 1971 från den svenske ingenjören Billy Klüver som var verksam vid Experiments in Art and Technology (EAT), en oberoende plattform för samtida konst i New York. Klüver ville sätta ihop en samling betydande verk av amerikanska och europeiska konstnärer som varit verksamma i New York under 1960-talet. Han kontaktade Pontus Hultén med frågan om en sådan samling kunde vara något för Moderna Museet. Genom en intensiv insamling, där konstnärerna själva bidrog med en grafikportfölj till förmån för samlingen, kom verken slutligen till Moderna Museet 1973.
Visar 7 av 28 resultat för
New York Collection
© Dan Flavin/Bildupphovsrätt 2020
SE ÄVEN
Konstnär:Dan Flavin
Klassificering: Skulptur
Länder:USA (4287)
Konstnär
Dan Flavin
1933 - 1996
USA Monument 7 for V. Tatlin, 1964
Monument 7 för V. Tatlin
Ljusrör, armaturer
244 x 66,5 x 10 cm (96 1/16 x 26 3/16 x 3 15/16 in.)
Skulptur
Donation 1973 (New York Collection)
NMSK 2165 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Om konstverket
Vad är arkitektur? Vad är skulptur?
Vertikala ljusrör formar en uppåtsträvande husfasad. Enkelt. Få former. Rakt upp och ned. Och den lyser, med ett vitt, fluorescerande ljus. Den här skulpturen behöver aldrig ljussättas. I stället sprider den själv sitt ljus och påverkar rummet. Arkitektur är inte bara form och konstruktion av en byggnad - det handlar om att skapa ett rum. Och skulptur är inte bara något att placera på en lämplig plats - skulpturen för alltid en dialog med rummet. I Dan Flavins Monument 7 för Vladimir Tatlin blandas skulptur och arkitektur till något som agerar i rummet. Precis som Vladimir Tatlins Monument till Tredje Internationalen, vars modell också ingår i Moderna Museets samling. Men där Tatlins torn är en drömmares utopi från industrisamhällets ungdom, är Flavins skulptur en insiktsfull hälsning från ett åldrande industrisamhälle som betraktar sig självt…

- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 7 av 28 resultat för
New York Collection
Stäng bildföostret