Helmut Gernsheims dubblettsamling

The Helmut Gernsheim Duplicate Collection innehåller drygt 600 fotografier (vintage prints) från andra hälften av 1800-talet, däribland verk av Julia Margaret Cameron, Hill & Adamson, Roger Fenton, Maxime Du Camp, Francis Frith, Herbert Rose, Peter Henry Emerson och Carleton E. Watkins. Den innehåller också fotohistorisk litteratur från 1800-talet och det tidiga 1900-talet, varav ett fyrtiotal är rariteter med inklistrade originalbilder. Helmut Gernsheim (1913–1995) är en av pionjärerna inom fotohistorisk forskning och samlande. De första kontakterna med representanter för svensk fotografi fick Gernsheim i början av 1950-talet och delar av hans stora samling visades i utställningen Fotografiet under 100 år i Göteborg 1956 och senare i Stockholm 1957. Bo Lagercrantz, vid Nordiska museet och en av grundarna av Fotografiska Museets Vänner, tog upp kontakten med Gernsheim i samband med att denne letade efter en permanent plats för sin stora samling, men planerna gick inte att realisera i Sverige. Gernsheim fick senare ett anbud från University of Texas i Austin som köpte samlingen. Istället erbjöd Gernsheim sin dubblettsamling, vilken förvärvades av svenska staten 1964.

Visar 6 av 618 resultat för
Helmut Gernsheims dubblettsamling
Konstnär
Hy. Walter Barnett
1862 - 1934
Storbritannien och Nordirland Porträtt av Mark Twain, ca 1900
S.L. Clemens
Pigmentfotografi monterat på kartong
Bildmått: 32,2 × 24,9 cm Pappersmått: 48 × 37 × 0,4 cm
Fotografi
Inköp 1964
FM 1964 001 611 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Beskrivning
- Signaturer, påskrifter och märken
- Utställningshistorik
- Utställningskataloger
Visar 6 av 618 resultat för
Helmut Gernsheims dubblettsamling
Stäng bildföostret