Helmer Bäckströms fotografisamling

Helmer Bäckströms fotografihistoriska samling inköptes av svenska staten 1965 med hjälp av medel ur Kungafonden. Helmer Bäckström (1891–1964) var verksam som forskare, samlare, fotohistoriker och amatörfotograf. Han var aktiv medlem av Fotografiska Föreningen och blev 1948 professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Samlingen byggdes upp kring hans stora intresse för teknik och den tidiga fotografins praktiska förutsättningar. Den innehåller cirka 13 000 nummer och har en intressant internationell del med exempelvis William Henry Fox Talbots Four shelves of books (1844) och Oscar Gustave Rejlanders Livets två vägar (1857), men styrkan i samlingen är den svenska delen. Här är den piktorialistiska fotografin från tidigt 1900-tal väl representerad med verk av Ferdinand Flodin, Henry B. Goodwin, Johns Hertzberg, Gösta Hübinette och Ture Sellman, för att nämna några. I samband med utställningen Bäckströms Bilder! (1980) gav museet ut en bok som redovisar samlingens innehåll och Bäckströms verksamhet.

Visar 7 av 3770 resultat för
Helmer Bäckströms fotografisamling
SE ÄVEN
Klassificering: Fotografi
Konstnär
Claes Adelsköld
1824 - 1907
Sverige Titel saknas, u.å.
Gelatinsilverfotografi monterat på kartong
Bildmått: 9,2 × 11,7 cm Pappersmått: 15 × 18,1 cm
Fotografi
Inköp 1965
FM 1965 001 050 Konstverket visas inte just nu
SAVE
- Signaturer, påskrifter och märken
Visar 7 av 3770 resultat för
Helmer Bäckströms fotografisamling
Stäng bildföostret